Auxilia - Logo

Inspiring education & training

U Auxiliji se izvodi interaktivna nastava potpomognuta tehnologijama iz područja obrazovanja. Na predavanjima ne koristimo statične prezentacije koje se projiciraju pomoću projektora na ploču. Naš standard za predavanja čine interaktivne pametne ploče koje ne koriste projektor. Zato, uz pripadne softvere, na predavanjima možemo isporučiti više - daleko više.

Konkretno, surađujemo s kompanijom SMART (u Auxiliji je showroom za SMART Technologies, Calgary, Kanada). Uvid u mogućnosti interaktivne nastave možete vidjeti na prezentaciji ili sastanku.

Inspiring Education & Training platforma omogućuje nužno detaljno učenje jer koristi tehnološka rješenja koja proces učenja ubrzavaju i obogaćuju. Razvijana je tako da profesor ima blisku i kvalitetnu komunikaciju s učenikom u maloj grupi. Platforma se kontinuirano usavršava.

Inspiring education & training

Pripreme

Od samih početaka zagrebačkog IB-a održavamo pojedinačne ili grupne instrukcije iz matematike i fizike. Pomažemo u izradi eseja te pripremamo za finalse.

Dinamiku pojedinačnog i/ili grupnog rada razrađujemo na sastanku. Ukoliko Vas zanimaju instrukcije za IB - kontaktirajte nas.

Instrukcije

Training

Auxilia

Republike Austrije 19, 10000 Zagreb

Gdje smo?
Kontakti

Zrinka Pavlović, 091 596 9993

Damir Pavlović, 091 722 0010