Auxilia - Logo

Inspiring education & training

U Auxiliji se izvodi interaktivna dinamična nastava potpomognuta tehnologijama iz područja obrazovanja. Na predavanjima ne koristimo statične prezentacije koje se projiciraju pomoću projektora na ploču. Umjesto toga, služimo se interaktivnim pametnim pločama pomoću kojih, uz pripadne softvere, dobivamo dodatnu vrijednost na predavanjima.

Inspiring Education & Training platforma razvijana je tako da postoji bliska i neposredna veza učenika i profesora. U sezoni priprema 2021./2022. provest će se dinamična nastava čije će osobine biti predstavljene na prezentaciji priprema.

Inspiring education & training

Pripreme

Predmeti na Predpripremama: matematika, fizika i kemija. Zainteresirani polaznici uključuju se u pripreme zajedno s maturantima i dolaze na predavanja koja obuhvaćaju gradivo koje su prošli u školi. Predpripreme su organizacijski riješene kao i Pripreme (tijekom tjedna, trajanje predavanja jest 90 minuta, domaće zadaće i testiranja).

Predpripreme preporučujemo ambicioznim učenicima koji na vrijeme žele saznati o kojem nivou kvalitete je riječ kad je u pitanju konkurencija. Ujedno se rasterećuje proces priprema predviđen u četvrtom razredu.

Napomena: u Auxiliji svaka nova sezona priprema donosi znatne količine novih zadataka. Usavršavaju se i predavanja na Inspiring Education & Training platformi. Time polaznik Predpriprema dobiva dvije "različite” sezone učenja.

Ako Vas zanimaju Predpripreme - kontaktirajte nas. Na prezentaciji dajemo dodatna pojašnjenja i detaljnije predstavljamo Predpripreme.

Online pripreme

Auxilia

Republike Austrije 19, 10000 Zagreb

Gdje smo?
Kontakti

Zrinka Pavlović, 091 596 9993

Damir Pavlović, 091 722 0010