Auxilia - Logo

Inspiring education & training

U Auxiliji se izvodi interaktivna nastava potpomognuta tehnologijama iz područja obrazovanja. Na predavanjima ne koristimo statične prezentacije koje se projiciraju pomoću projektora na ploču. Naš standard za predavanja čine interaktivne pametne ploče koje ne koriste projektor. Zato, uz pripadne softvere, na predavanjima možemo isporučiti više - daleko više.

Konkretno, surađujemo s kompanijom SMART (u Auxiliji je showroom za SMART Technologies, Calgary, Kanada). Uvid u mogućnosti interaktivne nastave možete vidjeti na prezentaciji ili sastanku.

Inspiring Education & Training platforma omogućuje nužno detaljno učenje jer koristi tehnološka rješenja koja proces učenja ubrzavaju i obogaćuju. Razvijana je tako da profesor ima blisku i kvalitetnu komunikaciju s učenikom u maloj grupi. Platforma se kontinuirano usavršava.

Inspiring education & training

Pripreme

Instrukcije

Training

U Auxiliji možete samostalno izvoditi određene eksperimente iz fizike, kemije i biologije. Velika većina naših eksperimenata "naslanja" se na tzv. "Data-Collection Technology". To znači da koristimo senzore, kompjutere i softvere za razradu eksperimenata. Kompanija s kojom surađujemo jest Verier (USA). O pristupu ovom tipu eksperimenata saznajte više na www.vernier.com/apcorrelations/. Općenito uzevši, eksperimenti učenicima pomažu da bitne znanstvene koncepte bolje razumiju i shvate.

Određene ekperimente izvesti ćemo na Pripremama za državnu maturu te na Predpripremama. O vašem sudjelovanju na takvoj nastavi možemo izvjestiti profesore dotičnih predmeta u matičnim školama (opcionalno).

Auxilia

Republike Austrije 19, 10000 Zagreb

Gdje smo?
Kontakti

Zrinka Pavlović, 091 596 9993

Damir Pavlović, 091 722 0010