Auxilia - Logo

Inspiring education & training

U Auxiliji se izvodi interaktivna nastava potpomognuta tehnologijama iz područja obrazovanja. Na predavanjima ne koristimo statične prezentacije koje se projiciraju pomoću projektora na ploču. Naš standard za predavanja čine interaktivne pametne ploče koje ne koriste projektor. Zato, uz pripadne softvere, na predavanjima možemo isporučiti više - daleko više.

Konkretno, surađujemo s kompanijom SMART (u Auxiliji je showroom za SMART Technologies, Calgary, Kanada). Uvid u mogućnosti interaktivne nastave možete vidjeti na prezentaciji ili sastanku.

Inspiring Education & Training platforma omogućuje nužno detaljno učenje jer koristi tehnološka rješenja koja proces učenja ubrzavaju i obogaćuju. Razvijana je tako da profesor ima blisku i kvalitetnu komunikaciju s učenikom u maloj grupi. Platforma se kontinuirano usavršava.

Inspiring education & training

Pripreme

Učenicima omogućujemo praćenje priprema za državnu maturu i/ili prijemne ispite s udaljenih lokacija. Za praćenje online priprema potrebna je dobra brzina interneta.

Online pripreme izvode se za matematiku (A razina) i fiziku.

Fond sati:

  • Matematika A razina - 70 školskih sati
  • Fizika za DM - 60 školskih sati
  • Fizika za Medicinu - 70 školskih sati

Započinju početkom studenog i traju do početaka ispita državne mature i/ili prijemnih ispita za navedene predmete. Moguće su i određene nadoknade ukoliko se netko želi uključiti i naknadno.

Svaki učenik dobiva account za pristup elearningu. Učenici rješavaju domaće zadaće s jednakom dinamikom kao da su na pripremama "u živo". Testiranja se provode online.

Za dodatna pojašnjenja o online pripremama - kontaktirajte nas.

Instrukcije

Training

Auxilia

Republike Austrije 19, 10000 Zagreb

Gdje smo?
Kontakti

Zrinka Pavlović, 091 596 9993

Damir Pavlović, 091 722 0010