Auxilia - Logo

Inspiring education & training

U Auxiliji se izvodi interaktivna nastava potpomognuta tehnologijama iz područja obrazovanja. Na predavanjima ne koristimo statične prezentacije koje se projiciraju pomoću projektora na ploču. Naš standard za predavanja čine interaktivne pametne ploče koje ne koriste projektor. Zato, uz pripadne softvere, na predavanjima možemo isporučiti više - daleko više.

Konkretno, surađujemo s kompanijom SMART (u Auxiliji je showroom za SMART Technologies, Calgary, Kanada). Uvid u mogućnosti interaktivne nastave možete vidjeti na prezentaciji ili sastanku.

Inspiring Education & Training platforma omogućuje nužno detaljno učenje jer koristi tehnološka rješenja koja proces učenja ubrzavaju i obogaćuju. Razvijana je tako da profesor ima blisku i kvalitetnu komunikaciju s učenikom u maloj grupi. Platforma se kontinuirano usavršava.

Inspiring education & training

Pripreme

Nudimo jedino dugotrajne pripreme (od početka studenog do početaka ispita državne mature odnosno prijemnog ispita); pripreme se održavaju tijekom tjedna u terminima koji odgovaraju učenicima; trajanje jednog predavanja jest 90 minuta za svaki predmet; u jednom danu učenik ima pripreme iz samo jednog predmeta; ako se odabere više predmeta na pripremama, bit će i više dolazaka na pripreme tijekom tjedna; slobodni svi praznici i vikendi.

Rad u malim grupama (do deset polaznika) vođen Auxilijinim predavačima s višegodišnjim iskustvom i interaktivnom nastavom na SMART pametnim pločama; account za svakog učenika za pristup svim resursima na elearningu; tjedno zadavanje i naša analiza domaćih zadaća i testova;

Fond sati predavanja:

  • Matematika A - 70 školskih sati (35 dolazaka)
  • Matematika B - 50 školskih sati (25 dolazaka)
  • Fizika za DM - 60 školskih sati (30 dolazaka)
  • Fizika za Medicinu - 70 školskih sati (35 dolazaka)
  • Kemija za DM - 60 školskih sati (30 dolazaka)
  • Kemija za Medicinu - 70 školskih sati (35 dolazaka)
  • Biologija za DM - 24 školska sata (12 dolazaka)
  • Biologija za Medicinu - 28 školskih sati (14 dolazaka)

Pripreme za Medicinu: izvode se do datuma prijemnog ispita prema navedenom fondu sati; pripreme obuhvaćaju specifičnosti/razlike u odnosu na ispite DM

Instrukcije

Training

Auxilia

Republike Austrije 19, 10000 Zagreb

Gdje smo?
Kontakti

Zrinka Pavlović, 091 596 9993

Damir Pavlović, 091 722 0010